O projektu

Na této stránce si můžete vyzkoušet automatickou indexaci českého textu předmětovými hesly.

Po vložení textu (souboru s textem) dochází ke spuštění automatického indexeru (Maui Indexer), který text zanalyzuje, a na základě "natrénovaného" modelu se pokusí přiřadit nejvhodnější hesla vystihující jeho věcnou podstatu. Hesla jsou vybírána z Polytematického strukturovaného hesláře, řízeného slovníku, který je používán v Národní technické knihovně k indexaci dokumentů.

Vložte text k indexaci

nebo

Vložte soubor s textem k indexaci (.pdf, .txt)